FANDOM


This script is for PERSONAL use only!

You are free to install this script for yourself, but it is not allowed to be used wiki-wide (e.g., in MediaWiki:Common.js or MediaWiki:Wikia.js), as it would violate Fandom's Terms of Use.
(See the customization policy)

FindAndReplace là công cụ cho trình sửa mã nguồn để thực hiện thay thế nhanh chóng trong ô nhập văn bản. Biểu thức chính quy chưa được hỗ trợ.

Cài đặt

Tính năng

  • Đoạn văn lệnh cho phép bạn hoàn tác chỉnh sửa (tất cả chỉnh sửa, không chỉ thay thế).
  • Bộ phận có thể thu gọn/mở rộng.
  • Bạn có thể chọn tìm kiếm toàn cục (mặc định kích hoạt) hoặc không (chỉ thay thế kết quả thấy đầu tiên).
  • Bạn có thể chọn thay thế giống hoa thường (mặc định không kích hoạt).

Tùy chỉnh

Trạng thái của ô chọn "phù họp toàn cục" và "phân biệt hoa thường" có thể tùy chỉnh. Nếu bạn muốn tùy chỉnh chúng, làm theo hướng dẫn sau:

window.cvGlobalMatching = 'unchecked'; // Phù hợp toàn cục, mặc định được chọn.
window.cvCaseSensitive  = 'checked';   // Phân biệt hoa thường, mặc định không chọn.
window.cvEnableRegex    = 'checked';   // Regular expression, unchecked by default.

Phát sinh đã biết

Nếu bạn gặp phải phát sinh gì, vui lòng báo cáo chúng trên trang thảo luận.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.