Fandom Developers Wiki
Advertisement

NavboxBuilder to moduł ułatwiający tworzenie navboksów.

Funkcje

 • Nieograniczona liczba wierszy i sekcji.
 • Zwijanie navboxa i sekcji.
 • Możliwość dostosowania parametrów.
 • Dokumentacja parametrów przechowywana na Dev Wiki i dopasowana do dostosowanych parametrów.

Instalacja

CSS

Tutaj są dwie rzeczy do zrobienia. Pierwszą jest import arkusza, który nadaje navboksowi strukturę. Żeby to zrobić wystarczy dodać to na samej górze Common.css społeczności.

@import url("/load.php?mode=articles&articles=u:dev:MediaWiki:Global_Lua_Modules/NavboxBuilder.css&only=styles");

Drugą sprawą jest dostosowanie wyglądu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Wygląd poniżej.

Szablon ===

Moduł jest zbudowany tak, żeby był stosowany jak zwyczajny szablon. W tym celu utwórz szablon (np: Szablon:Navbox) z taką zawartością:

<onlyinclude>{{#invoke:NavboxBuilder|create}}</onlyinclude>

== Parameters ==
{{#invoke:NavboxBuilder|documentation}}

Teraz szablon będzie przyjmował parametry udokumentowane poniżej.

Podane parametry mogą również zostać podane bezpośrednio do #invoke i będą stanowić wartości domyślne. Będą mogły zostać nadpisane przez podanie ich do szablonu.

Parametry stylów stanowią wyjątek. Wartości z obu zostaną połączone.

Powyższy szablon zawiera również kod, który wstawi dokumentację parametrów.

{{#invoke:NavboxBuilder|documentation}}

Dokumentacja wyświetli się w języku wiki (jeśli tłumaczenie istnieje) oraz dopasuje się do dostosowanych parametrów.

Możesz zmienić język dokumentacji poprzez podanie dodatkowego parametru.

<strong class="error"><span class="scribunto-error" id="mw-scribunto-error-0">Script error: You must specify a function to call.</span></strong>

Parametry

Below is the list of all available parameters. At least one list is required for the navbox to show up. Apart from that, all other parameters are optional.

Main

 • Title – main title of the navbox.
 • Links – links that appear on left side of the title bar.
  • You can put any wikisyntax here.
  • Title is required for it to work.
 • State – should the navbox be collapsed or expanded by default
  • Values: collapsed or expanded (case insensitive)
  • Empty or unrecognized values will disable collapsing.
  • Title is required for it to work
 • Above and Below – fields above and below sections and images.
 • Left image and Right image – fields beside sections, most commonly used to add images.
  • You can put any content here, not only images.

Sections

Sections include all lists with the same or higher number up to the next section.

 • Header n – heading of a section
  • n – any positive integer
  • Requires at least one list to be included to show up
 • State n – should the section be collapsed or expanded by default
  • n – number of an existing header
  • Values: collapsed or expanded (case insensitive)
  • Empty or unrecognized values will disable collapsing.
 • Header state – same as above, but affects all headers
  • Values: collapsed or expanded (case insensitive)
  • Empty or unrecognized values will disable collapsing.
  • Can be overridden by State n
 • Layout n – selects layout for that section
  • n – any positive integer
  • Can be used without Header n to create a separate section without a header
  • Values: table or horizontal (case insensitive)
  • Empty or unrecognized values will use default (table).

Table layout (table)

Standard layout with lists and sublists.

 • Left image n and Right image n – fields beside sections lists in that section, most commonly used to add images.
  • n – number of an existing header
  • You can put any content here, not only images.

Horizontal layout (horizontal)

Horizontal layout with lists forming columns. Sublists are not supported and will be treated as regular lists.

 • Per row n – maximum number of lists per row.
  • n – number of an existing section.
  • Value: any number above 1.
  • Number of columns is still limited by space needed. You can't go higher than flexbox allows.
 • Span n – how many columns should the list span.
  • n – number of an existing list.
  • Value: any number between 0 and corresponding Per row n

Lists

 • List n – single row with a list of links
  • n – any positive integer
 • Group n – heading of a list
  • n – number of an existing list or sublist

Sublists will appear as sub entries of the group with same n.

 • List n.m – single row with a list of links
  • n and m – any positive integers
 • Group n.m – heading of a sublist
  • n and m – numbers of an existing sublist

Styling

 • Navbox class and Navbox style – applied to the main navbox element
 • Title class and Title style – applied to the title bar
 • Base class and Base style – applied to all groups, subgroups, headers, above and below fields
 • Above class and Above style – applied to the above field
 • Below class and Below style – applied to the below field
 • Image class and Image style – applied to all image fields
 • Left image class and Left image style – applied to the main left image field
 • Right image class and Right image style – applied to the main right image field
 • Header class and Header style – applied to all headers
 • Header n class and Header n style – applied to the header specified with n
 • Left image n class and Left image n style – applied to the left image field in the section specified with n
 • Right image n class and Right image n style – applied to the right image field in the section specified with n
 • Group class and Group style – applied to all groups
 • Subgroup class and Subgroup style – applied to all subgroups
 • Group n class and Group n style – applied to the group specified with n
 • Group n.m class and Group n.m style – applied to the subgroup specified with n and m
 • List class and List style – applied to all lists
 • List n class and List n style – applied to the list specified with n
 • List n.m class and List n.m style – applied to the list specified with n and m

Własne parametry

Przy importowaniu modułu wystarczy, że skopiujesz i wypełnisz to:

return require('Dev:NavboxBuilder').changeParameters{
  -- Settings
  links = 'Links',
  state = 'State',
 
  -- Fields
  title = 'Title',
  above = 'Above',
  below = 'Below',
  limage = 'Left image',
  rimage = 'Right image',
 
  -- Sections
  header_n = 'Header #',
  layout_n = 'Layout #',
  state_n = 'State #',
  header_state = 'Header state',
 
  -- Table layout
  limage_n = 'Left image #',
  rimage_n = 'Right image #',
 
  -- Horizontal layout
  perrow_n = 'Per row #',
  span_n = 'Span #',
 
  -- Groups
  group_n = 'Group #',
  group_n_m = 'Group #.#',
  list_n = 'List #',
  list_n_m = 'List #.#',
 
  -- CSS
  navbox_class = 'Navbox class',
  navbox_style = 'Navbox style',
  title_class = 'Title class',
  title_style = 'Title style',
  base_class = 'Base class',
  base_style = 'Base style',
  above_class = 'Above class',
  above_style = 'Above style',
  below_class = 'Below class',
  below_style = 'Below style',
  image_class = 'Image class',
  image_style = 'Image style',
  limage_class = 'Left image class',
  limage_style = 'Left image style',
  rimage_class = 'Right image class',
  rimage_style = 'Right image style',
  header_class = 'Header class',
  header_style = 'Header style',
  header_n_class = 'Header # class',
  header_n_style = 'Header # style',
  limage_n_class = 'Left image # class',
  limage_n_style = 'Left image # style',
  rimage_n_class = 'Right image # class',
  rimage_n_style = 'Right image # style',
  group_class = 'Group class',
  group_style = 'Group style',
  subgroup_class = 'Subgroup class',
  subgroup_style = 'Subgroup style',
  group_n_class = 'Group # class',
  group_n_style = 'Group # style',
  group_n_m_class = 'Group #.# class',
  group_n_m_style = 'Group #.# style',
  list_class = 'List class',
  list_style = 'List style',
  list_n_class = 'List # class',
  list_n_style = 'List # style',
  list_n_m_class = 'List #.# class',
  list_n_m_style = 'List #.# style',
 
  -- Values
  value_expanded = 'expanded',
  value_collapsed = 'collapsed',
  value_table_layout = 'table',
  value_horizontal_layout = 'horizontal',
}

Przykłady

Poniżej znajdziesz kilka przykładów pokazujących co oraz jak można osiągnąć.

Uwaga: poniższe szablony używają szablonu {{NavboxBuilder}} do uzyskania wyglądu.

Tytuł i kilka wierszy

{{Navbox
| Title = Lorem ipsum

| Group 1 = Dolor
| List 1 = Consectetur · adipiscing · elit

| Group 2 = Sit
| List 2 = Sed · commodo · quam · sed · orci · varius · bibendum
}}

Zwijany navboks

{{Navbox
| Title = Lorem ipsum
| State = collapsed
...
}}

Linki do szablonu

{{Navbox
| Title = Lorem ipsum
| Links = [[Template:NavboxBuilder|v]] · [[Template talk:NavboxBuilder|d]]
...
}}

Tytuł i grupy nie są wymagane

{{Navbox
| Group 1 = Dolor
| List 1 = Consectetur · adipiscing · elit

| List 2 = Sed · commodo · quam · sed · orci · varius · bibendum
}}

Pola góra i dół

{{Navbox
...
| Above = In pellentesque sapien justo
| Below = Vel accumsan justo pulvinar non
...
}}

Sekcje

{{Navbox
...
| Group 1 = Dolor
| List 1 = Consectetur · adipiscing · elit
| Header 2 = Mauris scelerisque | Group 2 = Sit | List 2 = Sed · commodo · quam · sed · orci · varius · bibendum
| Header 10 = Duis ornare aliquet | Group 11 = Curabitur sem ex | List 11 = faucibus · eu maximus · sit · amet
| Group 12 = Vestibulum | List 12 = Cras · laoreet · ex · at · efficitur · auctor }}

Zwijane sekcje

{{Navbox
...
| Header 1 = Mauris scelerisque
| State 1 = expanded
| Group 1 = Sit
| List 1 = Sed · commodo · quam · sed · orci · varius · bibendum
| Header 2 = Duis ornare aliquet | State 2 = collapsed | Group 2 = Curabitur sem ex | List 2 = faucibus · eu maximus · sit · amet
| Group 3 = Vestibulum | List 3 = Cras · laoreet · ex · at · efficitur · auctor }}

Obrazy

{{Navbox
...
| Left image = [[File:Example.jpg|x166px]]
...
| Header 2 = Mauris scelerisque
| Right image 2 = [[File:Example.jpg|x25px]]
...
| Header 10 = Duis ornare aliquet
| Right image 10 = [[File:Example.jpg|x53px]]
...
}}

Podgrupy

{{Navbox
| Title = Lorem ipsum

| Group 1 = Dolor
| Group 1.1 = Sit
| List 1.1 = Consectetur · adipiscing · elit
| Group 1.2 = Amet
| List 1.2 = Sed · commodo · quam · sed · orci · varius · bibendum

| Group 2 = Quisque
| List 2.1 = Mauris · facilisis · condimentum · pretium
| List 2.2 = Proin · dictum · dui · felis
}}

Układ poziomy

{{Navbox
...
| Group 1 = Dolor
| List 1 = Consectetur · adipiscing · elit
| Header 2 = Mauris scelerisque | Layout 2 = horizontal | Group 2 = Sit | List 2 = Sed · commodo · quam · sed · orci · varius · bibendum
| Header 10 = Duis ornare aliquet | Layout 10 = horizontal | Group 11 = Curabitur sem ex | List 11 = faucibus<br />eu maximus<br />sit<br />amet
| Group 12 = Vestibulum | List 12 = Cras<br />laoreet<br />ex<br />at<br />efficitur<br />auctor }}

Stylowanie

{{Navbox
...
| Title class = neutral
| Group style = color: red;
| List style = color: blue;
| List 12 style = color: green;
}}

Trochę wszystkiego

{{Navbox
| Title = Lorem ipsum
| State = collapsed
| Links = [[Template:NavboxBuilder|v]] · [[Template talk:NavboxBuilder|d]]
| Above = Cras laoreet, ex at efficitur auctor
| Below = Nunc vel condimentum tellus

| Group 1 = Dolor
| List 1 = Consectetur · adipiscing · elit

| Group 2 = Sit
| List 2 = Sed · commodo · quam · sed · orci · varius · bibendum

| Header 10 = Bibendum
| State 10 = expanded
| Right image 10 = [[File:Example.jpg|x43px]]
| Group 10 = Curabitur 
| Group 10.1 = Dolor
| List 10.1 = Consectetur · adipiscing · elit
| Group 10.2 = Sit
| List 10.2 = Sed · commodo · quam · sed · orci · varius · bibendum

| Header 20 = Aenean est lectus
| State 20 = collapsed
| List 20 = Vestibulum · ante · ipsum · primis in faucibus · orci · luctus · et ultrices · posuere · cubilia · Curae

| Group style = width: 75px
| Base style = color: navy
}}

Dodatkowe opcje

Te opcje wymagają zmiany sposobu w jaki jest moduł jest importowany na:

local NBB = require('Dev:NavboxBuilder')

Tutaj dodaj opcje

return NBB

N-ki i M-ki

Jeśli chcesz zmienić w jaki sposób są one wyświetlane w dokumentacji, zmień wartość tych zmiennych:

NBB.n = "zamiennik N"
NBB.m = "zamiennik M"

Uwaga: Tylko podstawowa składnia jak kursywa oraz tagi html.

Poziome i pionowe listy

Zależnie od układu zostaną zastosowane dwie różne klasy dla układów z listami pionowymi i poziomymi. Domyślnie są to odpowiednio hlist i vlist. Możesz dostosować klasy za pomocą:

NBB.hlist = "class for horizontal lists"
NBB.vlist = "class for vertical lists"

Or disable by setting to nil:

NBB.hlist = nil
NBB.vlist = nil

Wygląd

Jeśli chcesz dostosować wygląd swojego navboksa masz kilka opcji. Jedną z nich jest użycie parametrów, najlepiej przez podanie ich do #invoke jako wartości domyślnych. Jest kilka klas, które dopasowują się do motywu wiki, które świetnie się tutaj nadają, jak color1 czy accent. Wygląd taki jak ten:

Można osiągnąć za pomocą tylko czegość takiego:

{{#invoke:NavboxBuilder|create
| Navbox class = toc
| Title class = color1
| Base class = accent
| List class = color2
}}

Inną opcją jest dodanie styli do Common.css na wikii. Poniżej znajduje się lista klas:

  • .navbox
  • .mw-collapsible – kiedy navboks jest zwijany
  • .mw-collapsed – kiedy navboks jest zwinięty
 • Pasek tytułu
  • .navbox-title
  • .mw-collapsible-toggle – kiedy navboks jest zwijany
  • .mw-collapsible-toggle-expanded – kiedy navboks jest rozwinięty
  • .mw-collapsible-toggle-collapsed – kiedy navboks jest zwinięty
 • Above and below
  • .navbox-above and .navbox-below
 • Lewy i prawy obraz (zarówno główne jak i te w sekcjach)
  • .navbox-image
 • Nagłówek sekcji
  • .navbox-header
  • .mw-collapsible-toggle – kiedy sekcja jest zwijana
  • .mw-collapsible-toggle-expanded – kiedy sekcja jest rozwinięta
  • .mw-collapsible-toggle-collapsed – kiedy sekcja jest zwinięta
 • Wiersze
  • .navbox-odd – nieparzyste wierze
  • .navbox-even – parzyste wiersze
 • Grupy
  • .navbox-group
 • Podgrupy
  • .navbox-subgroup
 • Listy
  • .navbox-list
  • .navbox-nogroup – when there's no group for this row
 • Wspólne klasy
  • .navbox-padding – sposób na dostosowanie marginesu wewnętrznego komórek. Stosowana we wszystkich listach, grupach, podgrupach oraz polach powyżej i poniżej zawartości, ale nie w nagłówkach i pasku tytułu.
  • .navbox-base – sposób na wyróżnienie nagłówków. Stosowana we wszystkich grupach, podgrupach, nagłówkach sekcji oraz polach powyżej i poniżej zawartości.

Odstępy

Jeśli chcesz zmienić odległość między komórkami, skopiuj to swojego arkusza i dostosuj:

.navbox-table-wrapper,
.navbox-table-layout {
 margin-left: -3px;
 margin-right: -3px;
 margin-bottom: -3px;
}
.navbox-table-wrapper:first-child,
.navbox-section-wrapper:first-child {
 margin-top: -3px;
}
.navbox-table {
 border-spacing: 3px;
}
.navbox-section {
 margin: 3px 0;
}
.navbox-horizontal-layout {
 margin-right: -3px;
}
.navbox-col {
 margin-top: 3px;
}
.navbox-col .navbox-group {
 margin-bottom: 3px;
 margin-right: 3px;
}
.navbox-col .navbox-list {
 margin-right: 3px;
}
Advertisement