FANDOM


Цей скрипт тільки для ОСОБИСТОГО використання!

Ви можете встановити цей скрипт для себе, але його заборонено використовувати на всій вікі (тобто, в MediaWiki:Common.js або MediaWiki:Wikia.js), оскільки це порушуватиме Умови Використання ФЕНДОМу.
(Див. Політика налаштувань)

LightGlobalNav змінює глобальну навігаційну панель Фендому, щоб вона була світлішою за зовнішнім виглядом для вікі, які краще підходять для світлої теми або взагалі. На цій сторінці наведено приклад зовнішнього вигляду панелі.

Примітка: Цей CSS поширюватиметься на всі вікі. Якщо вам потрібна той самий CSS, але лише для світлих вікі, див LightGlobalNav4LightWikis.

Встановлення

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+