FANDOM


Цей скрипт тільки для ОСОБИСТОГО використання!

Ви можете встановити цей скрипт для себе, але його заборонено використовувати на всій вікі (тобто, в MediaWiki:Common.js або MediaWiki:Wikia.js), оскільки це порушуватиме Умови Використання ФЕНДОМу.
(Див. Політика налаштувань)

LightGlobalNav4LightWikis змінює глобальне нав. меню Фендому в залежності від теми певної вікі.

Примітка: якщо ви хочете, щоб цей CSS було застосовано до всіх вікі, див. LightGlobalNav.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+