FANDOM


MarkBlocked закреслює імена усіх заблокованих користувачів на вікі. За підтримки скрипту, створеному користувачами Kalan, Alex Smotrov та деякими іншими користувачами російської Вікіпедії (першоджерело).

Використання

Налаштування

window.mbTempStyle
Стиль для імен тимчасово заблокованих користувачів.
window.mbIndefStyle
Стиль для імен безстроково заблокованих користувачів.
window.mbTooltip
Змінює спливаючу підказку при наведенні на закреслене ім'я. $1 позначає тривалість блокування, $2 — ім'я користувача, що здійснив блокування, $3 — причина блокування, а $4 — час, що минув з моменту блокування.
window.mbTipBox
Якщо значення істинно, показує підказку перед ім'ям заблокованого користувача замість додавання її просто до посилання.
window.mbTipBoxStyle
Стиль для підказки, що встановлюється параметром window.mbTipBox.
window.mbLoadingOpacity
Визначає прозорість посилань всіх користувачів під час перевірки скриптом їхнього статусу. Використовується як показник роботи скрипта.
window.mbNoAutoStart
Якщо значення істинно, не позначає заблокованих користувачів, а додає в "Мої інструменти" кнопку для позначки вручну.

Нижче наведено налаштування, що завантажуються за замовчуванням:

window.mbTempStyle = 'opacity: 0.7; text-decoration: line-through';
window.mbIndefStyle = 'opacity: 0.4; font-style: italic; text-decoration: line-through';
window.mbTooltip = 'заблоковано ($1) користувачем $2: $3 ($4 тому)';
window.mbTipBox = false;
window.mbTipBoxStyle = 'font-size:85%; background:#FFFFF0; border:1px solid #FEA; padding:0 0.3em; color:#AAA';
window.mbLoadingOpacity = 0.85;
window.mbNoAutoStart = false;
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+