Fandom Developers Wiki
Advertisement

MassNullEdit umożliwia użytkownikom wykonywanie masowych pustych edycji na stronach z listy. Skrypt jest oparty na kilku innych narzędziach (NullEditButton, AjaxBatchDelete oraz ChatBlockButton). Może ponadto wygenerować listę stron, której można następnie użyć gdziekolwiek.

Instalacja[]

Używanie[]

MassNullEdit powinien pojawić się na dole twojej listy „Moje narzędzia”, którą możesz znaleźć w pasku narzędzi na dole ekranu.

W celu wykonania pustej edycji na wielu stronach dodaj do listy nazwy poszczególnych stron (nie ich adresy URL), po jednej na linię (uwzględniając przy tym przestrzeń nazw, jeżeli jest to niezbędne), a następnie kliknij przycisk „Rozpocznij”. Skrypt zostanie zatrzymany w momencie gdy wszystkie strony z listy zostaną zedytowane. Jeżeli pusta edycja którejś ze stron się nie powiedzie zostanie wyświetlona odpowiednia informacja, a strona ponownie znajdzie się na liście po zatrzymaniu skryptu.

Użycie przycisku „Dodaj strony” uzyskasz dostęp do opcji dodania wszystkich stron z konkretnej przestrzeni nazw lub kategorii, a także wszystkich stron linkujących dowolnej innej, transkludujących konkretny szablon lub zawierających plik. Ta funkcja może być również przydatna przy tworzeniu czystych list, które wykorzystać można gdziekolwiek. Jeżeli uruchomisz skrypt na stronie Specjalna:Linkujące lub stronie kategorii to strony będące linkującymi lub znajdujące się w tej kategorii zostaną dodane na listę automatycznie.

Domyślnie skrypt wykonuje jedną pustą edycję na sekundkę, jednak jeżeli chcesz to zmienić, możesz użyć do tego właściwości window.nullEditDelay i wypełnić ją odpowiednią liczbą (jednostka czasu to milisekundy) w swojej stronie JavaScript. Na przykład dodanie poniższej linii do JavaScriptu sprawi, że skrypt będzie wykonywał jedną edycję co 3 sekundy:

window.nullEditDelay = 3000;

Jeżeli nie widzisz menu w swoim pasku narzędzi, spróbuj kliknąć opcję „Dostosuj” a następnie „przywróć domyślne”.

Advertisement