FANDOM


ModernWikiActivity змяняе афармленне Special:WikiActivity і дадае значкі ў абноўленым стылі Фэндома для замены звычайных абразкоў. Ён таксама дадае эфект вылучэння спасылак пры навядзенні.

Часопіс змен

  • 04.09.18 — першая версія.
  • 04.10.18 — дададзена падтрымка цёмнага афармлення.
  • 04.12.18 — даданне змен у аватары і тэкст апісання правак, дададзены абразкі перад загалоўкам старонкі.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+