FANDOM


NewImages — скрыпт, прызначаны для аднаўлення старога модуля з новымі выявамі, нядаўна загружанымі на вікі. Ліміт выяў у блоку — 10.

Усталёўка

Выкарыстанне

Па змаўчанні модуль будзе дададзены ў правую калонку. Калі вы хочаце перасунуць яго ў артыкул ці на галоўную старонку, скарыстайце тэг блока <div> з класам PhotoModule. Прыклад:

<div class="PhotoModule"></div>
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+