FANDOM


NewImages, yakın zamanda yüklenen görüntülerle eski modülü wiki'ye geri yükler. Modüldeki görüntüler için sınır 10'dur.

Kurulum

Kullanım

Varsayılan olarak, modül raya eklenecektir. Makaleye veya ana sayfaya bir yere taşımak isterseniz, PhotoModule sınıfıyla <div> kullanın. Örnek:

<div class="PhotoModule"></div>
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+