FANDOM


NewImages — скрипт, призначений для відновлення старого модуля з новими зображеннями, нещодавно завантаженими на вікі. Ліміт зображень в блоці — 10.

Встановлення

Використання

За замовчуванням модуля додано в праву колонку. Якщо ви хочете перемістити його в статтю або на головну сторінку, використовуйте теґ блоку <div> із класом PhotoModule. Приклад:

<div class="PhotoModule"></div>
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+