Fandom Developers Wiki
Advertisement

Ten skrypt służy tylko do INDYWIDUALNEGO użytku!

Możesz zainstalować go dla siebie, ale nie możesz stosować go na całej wiki (np. w MediaWiki:Common.js lub MediaWiki:Fandomdesktop.js), gdyż złamiesz Zasady Użytkowania Fandomu.
(Zobacz politykę modyfikacji)

OasisRevived jest skryptem, który modyfikuje wygląd skórki FandomDesktop tak, aby przypominała starszą skórkę Oasis.

Uwaga dla administratorów: Podczas projektowania wiki najlepiej jest wyłączyć ten arkusz stylów, ponieważ większość innych użytkowników nie będzie widzieć tego samego układu, co Ty. Możesz zaprojektować swoją wiki, korzystając z niezmodyfikowanej skórki, a następnie wprowadzić zmiany, które chcesz zobaczyć w kontekscie tego arkusza stylów, w swoim osobistym CSS.

Instalacja[]

Krok pierwszy: import arkusza stylów[]

(CSS musi zostać zaimportowany osobno, aby uniknąć efektu flash of unstyled content.)

Krok drugi: import JavaScript[]

Po zainstalowaniu usuwa ikonę wyszukiwania w globalnej nawigacji i zastępuje ją paskiem wyszukiwania. Dodaje również klasę oasis-is-revived do treści strony.

Odtworzone cechy[]

  • Globalna nawigacja
  • Tło obszaru treści strony
  • Konfigurowalna przezroczystość strony
  • Pełnowymiarowe tło wiki
  • Pasek narzędzi Fandomu
  • Spis treści
  • Odznaczenia na stronie użytkownika

Dostosowywanie[]

Podczas importowania tego arkusza stylów można dołączyć dowolną z tych zmiennych, aby dostosować jego wygląd. Obecnie można modyfikować następujące elementy:

  • Przezroczystość obszaru treści strony
  • Kolor nagłówka wiki
  • Pozycja tła wiki

Skopiuj poniższe elementy do swojego osobistego CSS i zastąp je potrzebnymi wartościami. Więcej szczegółów można znaleźć w poniższej tabeli.

Pamiętaj, że jeśli dostosujesz poniższy kod i wkleisz go do global.css, będzie on miał zastosowanie do wszystkich odwiedzanych wiki. Jeśli chcesz mieć różne style dla każdej wiki, wklej go do common.css odpowiedniej wiki.

:root {
	--theme-page-background-color--opacity: 1;
	--theme-header-background-color: var(--theme-sticky-nav-background-color);
	--background-img-position: center center;
	--background-img-size: cover;
	--background-img-repeat: no-repeat;
	--background-img-attachment: fixed;
}
Nazwa parametru Domyślna wartość Opis
--theme-page-background-color--opacity 1 Przezroczystość obszaru treści strony. Zakres od 0 do 1, włącznie z wartościami ułamkowymi.
--theme-header-background-color var(--theme-sticky-nav-background-color) Kolor nagłówka społeczności. Domyślnie kolor tła przyklejonej nawigacji. Aby zmienić, zastąp wartość domyślną kodem szesnastkowym wybranego koloru.
--background-img-position center center Pozycja obrazu tła. Pierwsze słowo to pozycja x, a drugie słowo to pozycja y. Możesz zastąpić pierwsze center używając left lub right. Drugie center może zostać zastąpione poprzez top lub bottom.
--background-img-size cover Rozmiar obrazu tła. Domyślna wartość powoduje pokrycie całego obszaru za treścią artykułu obrazem tła. Użycie auto zachowa oryginalny rozmiar obrazu, natomiast contain dopasuje obraz bez rozciągania. Obie opcje mogą pozostawić puste miejsce wypełnione kolorem.
--background-img-repeat no-repeat Kontroluje czy tło może zostać wyświetlone wielokrotnie, domyślnie wyłączone. Aby włączyć powtarzanie, użyj repeat.
--background-img-attachment fixed Kontroluje czy tło może podążać za użytkownikiem wraz z przewijaniem, domyślnie wyłączone. Aby włączyć ten efekt, użyj scroll.

Zobacz także[]

Advertisement