FANDOM


PatrolRC дадае спасылкі патруляванні правак шэрагам са спасылкамі змен і стварэння старонак на старонцы Свежых правак. Пры націску кнопкі змены/стварэння спасылка будзе аўтаматычна патрулявацца без патрэбы пакідаць старонку.

Створана па запыце ўдзельніка Aiihuan.

Усталёўка

Часопіс змен

v1.0 (2017-09-29)
Выточная версія
v1.1 (2017-10-01 • diff)
Зараз скрыпт скарыстае пераклады з адпаведных паведамленняў MediaWiki
Патруляванне большасці старонак
v1.2 (2017-10-12 • diff)
Палепшана патруляванні тэм
v1.3 (2017-12-17 • diff)
Нязначныя змены кода і адпаведнасць скрыпту параметру uselang у адрасным радку.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+