FANDOM


PatrolRC додає посилання патрулювання редагувань поряд з посиланнями змін і створення сторінок на сторінці Свіжих редагувань. При натисканні кнопки зміни/створення посилання автоматично патрулюватиметься без необхідності залишати сторінку.

Створено за запитом користувача Aiihuan.

Установка

Журнал змін

v1.0 (2017-09-29)
Первісна версія
v1.1 (2017-10-01 • diff)
Тепер скрипт використовує переклади з відповідних повідомлень MediaWiki
Патрулювання більшості сторінок
v1.2 (2017-10-12 • diff)
Покращено патрулювання тем
v1.3 (2017-12-17 • diff)
Незначні зміни коду й відповідність скрипта до параметра uselang в адресному рядку.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+