FANDOM


Profile Tags jest skryptem, który może zamieniać, usuwać, modyfikować i reorganizować zakładki na stronach użytkownika (takie, jak „Założyciel”, „Administrator”, „Zablokowany” itd. wyświetlane w nagłówku, przy nazwie użytkownika). Umożliwia dodawanie, przesuwanie i usuwanie plakietek bez ograniczeń. Pozwala on również na dodawanie własnych, niestandardowych plakietek, by nagrodzić użytkowników z jakiegokolwiek powodu

Skrypt został stworzony z myślą o udostępnieniu użytkownikom opcji dodawania/usuwania plakietek bez oczekiwania na zatwierdzenie zmian przez proces przeglądu JavaScriptu. Wszystkie etapy dodawania tego skryptu pomijają przegląd. Jednakże aby powstrzymać usuwanie istniejących tagów, niezbędne będzie otrzymanie pozytywnego przeglądu, który odbędzie się, jeśli nie zostana dodane żadne inne zmiany uniemożliwiające przegląd.

Instalacja

Konfiguracja

Skrypt ten usuwa wszystkie domyślne plakietki z profilu użytkownika. Jeśli uważasz, że powinny być one pokazane, musisz uwzględnić je w konfiguracji skryptu.

By zmienić plakietki wyświetlane na stronie użytkownika, po prostu dodaj je do MediaWiki:ProfileTags. Poniższy kod powinien dodaje dwie plakietki użytkownikowi Rappy 4187:

Rappy 4187|To tylko test, inny test

Plakietki dla każdego użytkownika powinny być umieszczane w nowej linii.

Oto przykład dla wielu użytkowników:

Rappy 4187|To tylko test, inny test
Użytkownik 1|Testowa plakietka 1, Przykładowa plakietka 1
Użytkownik 2|Testowa plakietka 2, Przykładowa plakietka 2
Użytkownik 3|Testowa plakietka 3, Przykładowa plakietka 3
Użytkownik 4|Testowa plakietka 4, Przykładowa plakietka 4

Warto zauważyć, że tabulacje oraz spacje przy znaku „|” są ignorowane przez skrypt, więc możesz je stosować, by kod wyglądał lepiej:

Rappy 4187	| To tylko test, inny test
Użytkownik 1	| Testowa plakietka 1, Przykładowa plakietka 1
Użytkownik 2	| Testowa plakietka 2, Przykładowa plakietka 2
Użytkownik 3	| Testowa plakietka 3, Przykładowa plakietka 3
Użytkownik 4	| Testowa plakietka 4, Przykładowa plakietka 4

Wszystkie linie nie rozpoczynające się od nazwy użytkownika będą ignorowane. Dzięki temu, jeśli jest to konieczne, możesz wstawiać komentarze i nowe linie według uznania:

# Administratorzy
Rappy 4187 | Testowa plakietka 1, Przykładowa plakietka 1

// Biurokraci
Użytkownik 1 | Biurokrata
Użytkownik 2 | Biurokrata

W powyższym przykładzie znaki # i // służą do oznaczenia komentarzy, choć w rzeczywistości mogą zostać pominięte. Zostały użyte aby wyraźnie oznaczyć, iż tekst jest komentarzem a nie częścią konfiguracji.

W konfiguracji możesz również dodawać linki, wykorzystując składnię zbliżoną do wikitekstu:

Rappy 4187   | Staff, [[Project:Administratorzy|Administrator]]
Użytkownik 1 | Przykład

Istniejące plakietki

Domyślnie wszystkie istniejące plakietki zostaną usuniete, jednak można to wyłączyć dodajac poniższy kod do MediaWiki:Wikia.js:

// zapobiegaj ukrywaniu istniejących plakietek
(window.dev = window.dev || {}).profileTags = { noHideTags: true };
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+