FANDOM


Repozytorium jest centralnym zbiorem kodu na którym oparty jest Fandom i wszystkie inne powiązane z nim projekty. Wersje kodu są śledzone a historia jest zapisywana. Fandom aktualnie przechowuje swoje repozytorium w serwisie GitHub, korzystającym z systemu kontroli wersji Git.

Pobieranie kodu z repozytorium

Szukanie najnowszej wersji bazy kodu Fandomu

Wdrożony kod jest dostępny w zakładce tagów na GitHubie. Najbardziej aktualna gałąź release-* powinna być ostatnim wdrożonym kodem. Gałąź „dev” zawiera nadchodzące zmiany oczekujące na opublikowanie ich w następnym tygodniu.

Nawigowanie po bazie kodu

Jeśli szukasz konkretnego rozszerzenie, zobacz stronę mu dedykowaną w odpowiedniej ścieżce aktywnej bazy kodu. Rozszerzenia przechowywane w rdzeniu (na gerrit.wikimedia.org) powinny tam pozostać, a prośby o aktualizację powinny być wysyłane poprzez formularz zgłoszeniowy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+