Fandom Developers Wiki
Advertisement

התמיכה של Fandom באתרי ויקי בשפות מימין לשמאל ובמשתמשים בשפות מימין לשמאל היא חלשה, ואפילו לא מנצלת כראוי את התמיכה המובנית של תוכנת מדיה-ויקי. גיליון עיצוב זה מנסה לטפל בחלק מהבעיות באמצעות דריסת הגדרות עיצוב מסויימות. הוא מתאים ליבוא גם על ידי אתרי ויקי מימין לשמאל וגם על ידי משתמשים באופן אישי.

בגלל ש

-Fandom משנים את ה-CSS שלהם מדי פעם, וגם אתרי ויקי עשויים להכיל דריסות משלהם, יש אפשרות שגיליון העיצוב הזה עצמו יגרום בעיות במקרים מסוימים. אבל נראה שהשיפור המשמעותי שהוא מספק מצדיק זאת.

התקנה[]

רקע[]

רשת Fandom כוללת אתרי ויקי בשפות שונות, ביניהן כמה שפות הנכתבות מימין לשמאל (ערבית, עברית ופרסית). Fandom גם מאפשרת למשתמשים לבחור את השפה המועדפת עליהם לממשק האתר, בנפרד משפת התוכן של הויקי שהם מבקרים בה.

בעיות הקשורות לשפות בכיווניות מימין לשמאל עלולות להופיע בשלושה מצבים

  • משתמש עם שפת ממשק משמאל לימין המבקר בויקי בשפה מימין לשמאל
  • משתמש עם שפת ממשק מימין לשמאל המבקר בויקי בשפה משמאל לימין
  • משתמש עם שפת ממשק מימין לשמאל המבקר בויקי בשפה מימין לשמאל זה כולל גם את כל המשתמשים שמבקרים בויקי בשפה מימין לשמאל בלי להיכנס למערכת עם פרטי הזדהות, מפני שאצלם שפת הממשק מותאמת כברירת מחדל לשפת התוכן של הויקי שהם מבקרים בה.

כל אחד ממצבים אלו יוצר בעיות אחרות, וגיליון העיצוב הזה משתדל לטפל בכולן, אם כי הוא ממוקד יותר בטיפול באתרי ויקי מימין לשמא

ל.

דוגמאות לבעיות המטופלות על ידי גיליון עיצוב זה

  • סליידרים לא תקינים
  • נקודות רשימה בתוכן העניינים שמופיעות לא במקום
  • מיקום שגוי או לא עקבי של תיבות מידע
  • רקע לא תקין בסרגל הצד הימני (או השמאלי. כן, יש השפעה על צבע הרקע...)
  • פס הניווט הגלובלי ממוקם באמצע העמוד כשמשתמשים בתצוגת מחשבים בדפדפן כרום למכשירים ניידים
Advertisement