FANDOM


SeeMoreActivityButton дадае кнопку са спасылкай на старонку нядаўней вікі-дзейнасці і адрозненні паміж версіямі, пералічанымі ў модулі вікі-дзейнасці, у правы ніжні кут новага модуля нядаўней вікі-дзейнасці.

Усталёўка

Канфігурацыя

Калі Вы хочаце, каб скрыпт скіроўваў на старонку Special:RecentChanges, а не на Special:WikiActivity, дадайце наступны код на Вашу старонку JavaScript:

window.SeeMoreActivityButtonRC = true;
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+