FANDOM


SeeMoreActivityButton dodaje przycisk linkujący do strony Specjalna:Aktywność na wiki i różnic pomiędzy wersjami stron w prawym dolnym rogu nowego modułu ostatniej aktywności na wiki.

Instalacja

Konfiguracja

Jeżeli chcesz, aby twój osobisty skrypt używał starego wyglądu, użyj poniższego kodu JavaScript:

window.SeeMoreActivityButtonOld = true;

Natomiast jeżeli chcesz osiągnąć taki sam efekt na całej wiki, wypełnij stronę MediaWiki:Custom-SeeMoreActivityButton-config-old używając wartości 1 lub true.

Jeśli chcesz aby przycisk kierował do ostatnich zmian zamiast aktywności na wiki, dodaj poniższą linię do swojej strony JavaScript:

window.SeeMoreActivityButtonRC = true;

Tłumaczenie

Skrypt może zostać przetłumaczony przy użyciu edytora tłumaczeń.

Dziennik zmian

v1.0 (2017-04-22)
Pierwsza wersja.
Jakiś czas po wydaniu wersji zasugerowano dodanie opcji linkowania do różnic pomiędzy wersjami, która również została dodana.
v1.1 (2017-04-23 • różnica)
Dodano opcję tłumaczenia przy użyciu I18n-js.
Dodano opcję konfiguracji window.SeeMoreActivityButtonRC.
v1.2 (2017-04-28 • różnica)
Kolory różnic są takie same jak kolory sąsiednich linków. Podziękowania dla MACH-59330a.
v1.3 (2017-05-04 • różnica)
Ulepszono ochronę przed podwójnym ładowaniem.
v1.4 (2017-12-17 • różnica)
Zmiany w konwencji używania jako osobista funkcja.
CSS jest od teraz ładowany ze strony SeeMoreActivityButton.css.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+