FANDOM


SeeMoreActivityButton додає кнопку з посиланням на сторінку недавньої вікі-діяльності і відмінності між версіями, перерахованими в модулі вікі-діяльності, в правий нижній кут нового модуля недавньої вікі-діяльності.

Встановлення

Конфігурація

Якщо Ви хочете, щоб скрипт направляв на сторінку Special:RecentChanges, а не Special:WikiActivity, додайте наступний код на свою сторінку JavaScript:

window.SeeMoreActivityButtonRC = true;
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+