FANDOM


UnifiedControlPanel надає набір перемикачів для швидкого управління деякими функціями рушія вікі (перемикання мови, перегляд вихідного коду тощо).

Встановлення

Використання

Встановіть потрібні прапорці; заповніть поля введення, якщо необхідно; натисніть кнопку запуску або скасування.
За замовчуванням скрипт пропонує наступні опції:

raw
показати вихідний код статті
render
показати готову статтю, але без стилів та скриптів
credits
показати список редакторів статті
history
показати історію змін статті
purge
скидає кеш сторінки
debug
режим налагодження; це не тестовий режим, але в тестовому режимі корисний
safemode
відключити всі налаштувані (як користувачем, так на вікі) скрипти та стилі
use(site/user)(js/css)
відключити використання відповідних скриптів і стилів
uselang
використовувати мову: впишіть код мови в поле вводу
useskin
використовувати скін; наразі доступний тільки один альтернативний скін (mercury/wikiamobile), який встановлений в поле вводу за замовчуванням
diff
показати різницю версій; використовуйте текстове поле, щоб встановити параметри

Якщо скрипт виявляє в адресі параметри пошуку (все, що йде після знака ? в адресі), він додасть знайдені параметри на форму. Результат може вийти забавним.

Налаштувані дії

UnifiedControlPanel дозволяє додавати певні користувачем дії. Покрокова інструкція:

 1. створити об'єкт для зберігання конфігурації: (window.fng = window.fng || {}).ucp = window.fng.ucp || {};
 2. заповнити масив "moreactions" діями:
fng.ucp.moreactions = (fng.ucp.moreactions || []).concat([<дія1>, <дія2>]);

Формат дії:

{
  id: ідентифікатор дії
  action: Власне, сама дія
  caption: текст підпису
  title: текст спливаючої підказки
  hasInput: boolean; чи потрібно поле введення
  inputSize: розмір поля введення
  inputPh: placeholder поля введення
  inputVal: значення поля за замовчуванням
}

Можна також повністю перезаписати масив дій, перевизначивши масив actions.

Переклад налаштуваних дій

Для налаштуваних дій можна додати переклад тексту та підказки. Скрипт використовує <ідентифікатор дії>label та <ідентифікатор дії>title в якості перекладу відповідних рядків.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+