FANDOM


VSTFReport додає кнопки на сторінку з внеском користувача, які можуть бути використані для звернення до VSTF. Доступні три кнопки для звернення щодо вандалізма, спама та користувачів зі спамом в профайлах. По натисненню на них ви потрапите на VSTF Wiki, і відкриється відповідна форма звіту, автоматично заповнивши ім'я користувача, ім'я вікі та домен.

Встановлення

Переклади

Цей скрипт використовує переклади з форм для звіту на VSTF Wiki. Запит на переклад рядків форми звіту можна знайти тут.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+