FANDOM


WantedPagesFilter додає простий фільтр на сторінку Спеціальна:WantedPages (необхідні статті).

Використання

Натисніть, щоб виключити простір імен. Shift + ЛКМ, щоб вибрати регіон, Ctrl + ЛКМ, щоб виділити (зняти виділення) довільні елементи.

Перший елемент відключає всі фільтри.

Сценарій працює тільки з відображеними в поточний момент записами, він не фільтрує всі необхідні сторінки. Використання обмеження в 500 сторінок і нумерації сторінок строго рекомендується.

Встановлення

Імпортуєте декілька скриптів? Цей швидкий посібник показує, як об'єднати імпорт.
 • Для локального використання вікі адміністратор може вставити в сторінку MediaWiki:ImportJS рядок нижче.
dev:WantedPagesFilter/code.js
 • Для персонального використання потрібно на сторінку global.js (для глобального використання) або common.js (для використання на одній вікі) вставити код нижче.
importArticles({
  type: 'script',
  articles: [
    'u:dev:MediaWiki:WantedPagesFilter/code.js',
  ]
});

Оформлення

У скрипта є декілька вбудованих стилів CSS, що задаються селекторами:

.wp-filter
основне вікно. Параметри: float:right;
.wp-label
посилання. Параметри: padding-right: 5px; vertical-align: top;
.wp-list
список. Параметри: height: 200px;

Примітка: ви маєте використовувати !important для зміни стилів.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+