Fandom Developers Wiki
Advertisement

Το WebArchive σας επιτρέπει να αρχειοθετήσετε το περιεχόμενο μιας σελίδας με το web.archive.org.

Εγκατάσταση[]

Χρήση[]

Τίτλος Περιγραφή Είδος Προκαθορισμένη τιμή
window.WebArchiveNewTab Ανοίγει σύνδεσμο αρχείου σε νέα καρτέλα true/false true
Advertisement